+7 (727) 244-32-32
Қоңырау шалуға тапсырыс беру
+7 (727) 244-32-32
Қоңырау шалуға тапсырыс беру
"BCC Trade" сауда алаңың презентациясы

 Жүктеу, pdf, 160 кб

Пайдаланушы нұсқаулығы

 Жүктеу, pdf, 556 кб

Пайды сатып алу

Сіздің өтінішіңізге келесі телефон арқылы
кеңес бере аламыз:
+7 (727) 244-32-32 * 7204 жалғастыру
(Қазақстан ішінде қоңырау шалу тегін)

Алматыда қонырау шалу: +7 (727) 244-32-32

Брокерлік коммиссиялар

«BCC Invest» АҚ-тың тарифтерінің жалпы қағидалары

  1. Көрсетілетін қызметтерге белгіленген тарифтер Қазақстан Республикасының заңдарының талаптарына, Қазақстан Қор биржасының нормативтік актілеріне сәйкес келеді.
  2. Қазақстан Республикасында қызметін дамыту қарқынына қарай Компания клиенттерге ескерте отырып, тарифтерге өзгерістер мен толықтырулар енгізе алады.
  3. Клиентпен қаржылық операциялар жүргізген кездегі құқықтарды, міндеттерді, жауапкершілікті және өкілеттік шектерін айқындау мақсатында жеке шот ашқан кезде шарт жасалады.
  4. Операция жүргізген кезде алынатын комиссиялық алымдар Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі операция жүргізген күнге белгілеген бағам бойынша теңгемен немесе шетел валютасымен төленеді.
  5. Тапсырманың күші жойылған жағдайда, алынған комиссия қайтарылмайды.
  6. Брокердің және номиналды ұстаушының (биржа, кастодиан, тіркеуші, орталық депозитарий және т.б.) қызметтерін атқаруды қамтамасыз ететін ұйымдардың комиссиялық алымдары тарифтерге қосылмаған.
  7. Халықаралық нарықта операция жүргізген кезде кастодиан банк халықаралық мәміле бойынша есеп айырысу (ақша аудару) үшін, халықаралық мәміле бойынша валюта айырбастау үшін, халықаралық мәміле бойынша бағалы қағаздарды (ADR, GDR-ды оқшау бағалы қағаздарға) айырбастау үшін комиссия алады. Бұл комиссияларды банк белгілейді, оларды клиент бөлек төлейді.
  8. «Қаржылық консалтинг» өнімі бойынша сыйақы брокерлік қызмет көрсету бойынша шығыстарды шегере отырып, Клиент Компания көрсеткен консалтингтік қызметтің негізінде жасалған мәміленің нәтижесінде алған кірістен Компанияға төленеді.

 

Реттік № Қызметтің атауы Тариф
Услуги номинального держания
1 Жеке шот ашу тегін
2 2 Жеке шотты жабу тегін
3 Жеке шотты жүргізу:  
 

- Клиент 1 жыл ішінде кемінде 1 мәміле жасаған жағдайда

тегін

 

- в случае совершения Клиентом менее 1 сделки в течение 1 - Клиент 1 жыл ішінде 1-ден кем мәміле жасаған жағдайда

Брокер жылына 25 000 теңгеге дейін ұстап қалуға құқылы, бірақ Клиенттің Брокердегі ақша қаражаты қалдығының мөлшерінен артық болмауы тиіс
 
4 Бағалы қағаздарды есепке алу тегін
5 Бағалы қағаздарды есептен шығару Мәміле сомасының 0,6 %, минимум 2 АЕК
6 Бағалы қағаздарға жүктелген міндеттемелерді тіркеу/алып тастау Номинал бойынша соманың 0,1%
7 Компания ішінде бағалы қағаздарды есептен шығару (сыйға тарту, айырбастау және т.б.) Мәміле бағасы бойынша көлемінің 0,025% (3 АЕК кем емес)
8 Жеке шоттан үзінді көшірме беру Айына бір рет тегін, кейінгі үшін 1 АЕК
9 9 Қаржы құралын конвертациялау 1 ГДР (GDR) үшін 1 теңге + жаһандық кастодианның комиссиясы, минимум 3 АЕК.
10 Жеке шот бойынша жүргізілген операциялар туралы есеп беру Операция жүргізілгеннен кейін бір рет тегін, кейінгі үшін 1 АЕК
Брокерлік қызмет көрсету
11 Операция  Қағаз бетінде  Электрондық қызмет көрсету арқылы
11.1 - биржадағы мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша (соған қоса мамандандырылған сауда-саттық)    
11.1.1 Бұйрықтың сомасы 5,7 млн теңгеге дейін (қоса есептегенде) 2 АЕК 1 АЕК
11.1.2 Бұйрықтың сомасы 5,7 млн теңгеден жоғары 0,03% (минимум 2 АЕК) 0,02% (минимум 1 АЕК)
11.2 - биржадағы корпоративтік қағаздар (теңге)    
11.2.1 Бұйрықтың сомасы 5,7 млн теңгеге дейін (қоса есептегенде) 2 АЕК 1 АЕК
11.2.2 Бұйрықтың сомасы 5,7 млн теңгеден 140 млн теңгеге дейін (қоса есептегенде) 0,08%, (минимум 2 АЕК) 0,04%, (минимум 1 АЕК)
 11.2.3 Бұйрықтың сомасы 140 млн теңгеден 500 млн теңгеге дейін

соманың 0,07%

соманың 0,03%
 11.2.4  Бұйрықтың сомасы 500 млн теңгеден жоғары соманың 0,06% соманың 0,02%       
11.3 Бағалы қағаздардың биржадан тыс/халықаралық нарықтарындағы сатып алу/сату операциялары Мәміле сомасының 0,25% (минимум 2 АЕК) Мәміле сомасының 0,15%
(минимум 1 АЕК)
 
11.4 Клиенттің тапсырмасы бойынша ақша қаражатын есептен шығару Валюталау күні келесі күн болатын және сағат 15.00-ге дейін түскен өтінімдер бойынша – 2 АЕК. Сағат 15.00-ден сағат 17.00-ге дейін түскен өтінімдер бойынша – 4 АЕК Валюталау күні келесі күн болатын және сағат 15.00-ге дейін түскен өтінімдер бойынша – 1 АЕК. Сағат 15.00-ден сағат 17.00-ге дейін түскен өтінімдер бойынша – 4 АЕК
11.5 Клиенттің тапсырмасы бойынша брокерлік шоттан сенімгерлікпен басқарудағы Пайлық инвестициялық қорлардың пайларын төлеуге ақша қаражатын аудару тегін тегін
12 РЕПО операциялары (АвтоРЕПО)
12.1 Ақша қаражатын тарту Жабу кезіндегі айырманың 5% (минимум 2 АЕК; максимум 100 АЕК).
12.2 Ақша қаражатын орналастыру Жабу кезінде айырманың 3% (минимум 2 АЕК; максимум 100 АЕК).
12.3 РЕПО мәмілесі бойынша міндеттемелерді орындау мерзімін ұзарту 2 АЕК (әрбір ұзарту үшін)
Өзге қызметтер
13 ЭЦҚ кілтін шығару 2 000 теңге
14 ЭЦҚ жылдық сертификатының мерзімін ұзарту 1 АЕК
15 Үшінші ұйымдардың тарифтері  
15.1 Оқшау нарықта жұмыс істеу үшін  
15.1.1 Қазақстан қор биржасының (KASE) тарифтері Мәміле сомасының 0,01 %
15.1.2 Орталық депозитарий қызметінің тарифтері Бағалы қағаздардың есебін жүргізу және сақтау үшін – ай сайын соманың 0,0025%
15.2 Халықаралық нарықтарда жұмыс жүргізу үшін  
15.2.1 Кастодиандық қызмет көрсету тарифтері (халықаралық мәмілелер) Қаржы құралдарын есепке алу/есептен шығару – 1 500 теңге

Скачать тарифы

Сауда платформасынан кеңес алу

Androidқа арналған BCC Trade қосымшасын жуктеу мұнда.

Androidқа арналған ЭЦҚ нұскауларын жуктеу мұнда.

Қоңырау шалуға тапсырыс беру
Өзіңіздің байланыс ақпаратыңызды кері байланыс үшін қалдырыңыз