+7 (727) 244-32-32
Қоңырау шалуға тапсырыс беру
+7 (727) 244-32-32
Қоңырау шалуға тапсырыс беру
"BCC Trade" сауда алаңың презентациясы

 Жүктеу, pdf, 160 кб

Пайдаланушы нұсқаулығы

 Жүктеу, pdf, 556 кб

Пайды сатып алу

Сіздің өтінішіңізге келесі телефон арқылы
кеңес бере аламыз:
+7 (727) 244-32-32 * 7204 жалғастыру
(Қазақстан ішінде қоңырау шалу тегін)

Алматыда қонырау шалу: +7 (727) 244-32-32

«Уведомление о привлечении АО «BCC Invest» к административной ответственности»

Настоящим АО «BCC Invest» - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" (далее Компания) сообщает о наложении на Компанию административного взыскания по ст.263 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях в виде штрафа в размере 100 (сто) месячных расчетных показателей Национальным Банком Республики Казахстан, согласно Постановлению о наложении административного взыскания по делу об административном правонарушении № б/н от 11 июля 2016 года.

Сауда платформасынан кеңес алу

Androidқа арналған BCC Trade қосымшасын жуктеу мұнда.

Androidқа арналған ЭЦҚ нұскауларын жуктеу мұнда.

Қоңырау шалуға тапсырыс беру
Өзіңіздің байланыс ақпаратыңызды кері байланыс үшін қалдырыңыз