+7 (727) 244-32-32
Қоңырау шалуға тапсырыс беру
+7 (727) 244-32-32
Қоңырау шалуға тапсырыс беру
"BCC Trade" сауда алаңың презентациясы

 Жүктеу, pdf, 160 кб

Пайдаланушы нұсқаулығы

 Жүктеу, pdf, 556 кб

Пайды сатып алу

Сіздің өтінішіңізге келесі телефон арқылы
кеңес бере аламыз:
+7 (727) 244-32-32 * 7204 жалғастыру
(Қазақстан ішінде қоңырау шалу тегін)

Алматыда қонырау шалу: +7 (727) 244-32-32

«Уведомление о привлечении АО «BCC Invest» к административной ответственности»

Настоящим АО «BCC Invest» - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" (далее Компания) сообщает о наложении на Компанию административного взыскания согласно ч.2 ст.256Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях в виде штрафа в размере 200 (двести) месячных расчетных показателей Национальным Банком Республики Казахстан, согласно Постановлению о наложении административного взыскания по делу об административном правонарушении № б/н от 19 июля 2016 года.

Вместе с тем сообщаем, что соответствующее постановление от Национального Банка Республики Казахстан было получено Компанией 20 июля 2016 года за вх.№304/16.

Сауда платформасынан кеңес алу

Androidқа арналған BCC Trade қосымшасын жуктеу мұнда.

Androidқа арналған ЭЦҚ нұскауларын жуктеу мұнда.

Қоңырау шалуға тапсырыс беру
Өзіңіздің байланыс ақпаратыңызды кері байланыс үшін қалдырыңыз