"BCC Invest" АҚ-да брокерлік шот ашу үшін брокерлік қызмет көрсету және номиналды ұстау бойынша қызметтер көрсету туралы шартқа қосылу туралы өтінішке қол қою қажет. Брокерлік Шарт қосылу шарттарының стандартты нысаны болып табылады. Шарт және Шартқа өзгерістер сайттың осы бетінде жарияланады. Қосылу туралы өтінішке қол қойған Клиент қолданыстағы редакцияда брокерлік қызмет көрсету және номиналды ұстау бойынша қызметтер көрсету туралы шарт жасасқан болып есептеледі.
 

"BCC Invest" АҚ брокерлік және дилерлік қызметін жүзеге асыру жөніндегі Регламентпен мына жерден танысуға болады
 

a) Заңды тұлғалар - «Бұл тізім толық емес. Компания қолданыстағы заңнамаға сәйкес қосымша құжаттарды сұратуға құқылы» -  резиденттер

 • толық атауы;
 • бизнес сәйкестендіру нөмірін (бар болса) көрсете отырып, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу)туралы анықтаманың немесе куәліктің көшірмесі;
 • СТН (бар болса);
 • Жарғының көшірмесі;
 • Компаниямен шарт ("BCC Invest"АҚ);
 • Қол қою үлгілері бар Карточка ("BCC Invest"АҚ нысаны)
 • Экономика секторы;
 • салық жеңілдіктерінің болуы;
 • заңды мекенжайы, телефон нөмірлері, электрондық мекенжайлары;
 • банк деректемелері (қажет болған жағдайда бағалы қағаздар бойынша сыйақылар мен сомаларды өтеуге аударуға арналған банк деректемелері және бағалы қағаздармен мәмілелер бойынша есеп айырысуды жүзеге асыруға арналған банк деректемелері);
 • қол қоюға құқығы бар компанияның лауазымды тұлғалары туралы мәліметтер (жеке куәліктерінің нөмірлері, берілген күні);
 • тапсырыстарға қол қоюға сенімхаттың нөмірі, Берілген күні (сенімхат болған жағдайда);
 • бар болса, өкілдер туралы мәліметтер (жеке куәлік нөмірлері, берілген күні);
 • байланыс деректері;
 • заңдастыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамада көзделген өзге де мәліметтер.

c) Заңды тұлғалар - «Бұл тізім толық емес. Компания қолданыстағы заңнамаға сәйкес қосымша құжаттарды сұратуға құқылы» - бейрезиденттер: 

 • толық атауы;
 • Жарғының көшірмесі;
 • Резиденция елі;
 • Экономика секторы;
 • АҚШ салық төлеушісінің белгісі;
 • резидент емес мемлекеттің уәкілетті органы берген заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелгенін растайтын құжаттың көшірмесі;
 • қолтаңба үлгілері бар құжат нотариалды куәландырылған "BCC Invest" АҚ нысаны
 • Клиенттің банктік деректемелері көрсетілген құжат;
 • заңды тұлғаны тіркеу туралы куәландыратын құжаттың нөмірі;
 • банк деректемелері (қажет болған жағдайда бағалы қағаздар бойынша сыйақылар мен сомаларды өтеуге аударуға арналған банк деректемелері және бағалы қағаздармен мәмілелер бойынша есеп айырысуды жүзеге асыруға арналған банк деректемелері); заңды мекенжайы, телефон нөмірлері, электрондық мекенжайлары;
 • қол қоюға құқығы бар компанияның лауазымды тұлғалары туралы мәліметтер (жеке куәліктерінің нөмірлері, берілген күні);
 • тапсырыстарға қол қоюға сенімхаттың нөмірі, Берілген күні;
 • бар болса, өкілдер туралы мәліметтер (жеке басын куәландыратын құжаттардың нөмірлері, берілген күні);
 • компаниямен шарт жасасу нөмірі мен күні;
 • номиналды ұстаушының брокерлік қызметтері мен қызметтеріне тарифтер;
 • заңдастыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамада көзделген өзге де мәліметтер.
Онлайн оқыту
Тегін онлайн инвестициялық кеңеске тапсырыс беріңіз
Аты-жөні
Телефон