Брокерлік комиссиялар

"BCC Invest"АҚ тарифтеріне қатысты жалпы ережелер

  1. Көрсетілетін қызметтерге тарифтер Қазақстан Республикасы Заңдарының талаптарына, Қазақстан қор биржасының нормативтік актілеріне сәйкес келеді.
  2. Қазақстан Республикасындағы қызметтің даму серпінін ескере отырып, Компания бұл туралы клиенттерді хабардар ете отырып, тарифтерге толықтырулар мен өзгерістер енгізе алады.
  3. Жеке шоттарды ашу кезінде клиентпен қаржылық операцияларды жүзеге асыру кезінде құқықтарды, міндеттерді, жауапкершілікті және өкілеттіктер шеңберін айқындау мақсатында шарт жасалады.
  4. Операцияларды жүзеге асырғаны үшін комиссиялық алымдар операция жүргізілген күнге Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бағамы бойынша теңгемен немесе шетел валютасымен төленеді.
  5. Өндіріп алынған комиссия тапсырманың күші жойылған жағдайда қайтаруға жатпайды.
  6. Тарифтерге брокер және номиналды ұстаушы (биржа, кастодиан, Тіркеуші, Орталық депозитарий және т.б.) функцияларын орындауды қамтамасыз ететін ұйымдардың комиссиялық алымдары енгізілмеген.
  7. Халықаралық нарықта операциялар жүргізу кезінде кастодиан-банк Халықаралық мәміле бойынша есеп айырысулар жүргізгені үшін (аударым үшін), халықаралық мәміле бойынша валютаны айырбастағаны, халықаралық мәміле бойынша ОБ (ADR, GDR жергілікті об-ға) айырбастағаны үшін комиссия алады. Бұл комиссияларды банк белгілейді және Клиент бөлек төлейді.
  8. "Қаржылық консалтинг" өнімі бойынша сыйақы брокерлік қызмет көрсету бойынша шығындарды шегергендегі Компания ұсынған консалтингтік қызметтер негізінде мәміле жасау нәтижесінде клиент алған табыстан компанияға төленеді.
  9. Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 27 тамыздағы №08/27 қаулысымен бекітілген.
Қызмет атауы Тариф
Номиналды ұстау қызметтері
Жеке шот ашу тегін
Жеке шотты жабу тегін
Жеке шотты жүргізу:  
Клиент 1 жыл ішінде 1-ден кем мәміле жасаған жағдайда

Номиналды ұстаушы жылына 25 000 теңгеге дейін ұстап қалуға құқылы, бірақ номиналды ұстаушыдағы клиенттің ақша қаражаты қалдығының мөлшерінен аспайды

Компания ішіндегі бағалы қағаздарды есептен шығару/есепке алу  
Жергілікті нарық арқылы бағалы қағаздарды есептен шығару/есепке алу 500 теңге
Атлантикалық топтың бағалы қағаздарын жергілікті нарық арқылы есептен шығару/есепке алу 8 000 теңге
Халықаралық нарық арқылы бағалы қағаздарды есептен шығару/есепке алу 1500 теңге
AIX ішіндегі бағалы қағаздарды есептен шығару/есепке алу мәміле сомасының 0,03%, мин 1 АЕК, ең көбі 30 АЕК
AIX шегінен тыс бағалы қағаздарды есептен шығару мәміле сомасының 0,1%, кем дегенде 20 АЕК
Бағалы қағаздарды басқа компанияларға есептен шығару мәміле сомасының 0,3%, ең азы 5 000 теңге, ең көбі 250 АЕК
Бағалы қағаздардың міндеттемелерге ауыртпалығын тіркеу/алып тастау Номинал бойынша соманың 0,1%, ең азы 10 АЕК, ең көбі 250 АЕК
Компания ішінде меншік құқығының ауысуын (сыйға тарту, айырбастау және т. б.) ресімдеу Мәмілелердің жалпы көлемінің 0,025%, ең азы 7 500 теңге, ең көбі 250 АЕК
Номиналды ұстау шеңберіндегі қаржы құралдарымен жасалатын өзге де операциялар Мәміле сомасының 0,15%, кем дегенде 2 АЕК
"Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ-мен тіркелген операциялар туралы үзінді немесе есеп беру ("бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ тарифі) 50 теңге
Кастодиандық банктен тіркелген операциялар туралы үзінді немесе есеп беру 1 000 теңге
Бағалы қағаздарды айырбастау (жергілікті және жаһандық кастодиан тарифтерін қоса алғанда) 1 ГДР/АДР үшін 25 теңге, кем дегенде 10 АЕК
AIX-тегі бағалы қағаздарды акциялардан депозитарлық қолхаттарға айырбастау Мәміле сомасының 0,1%, минимум
20 АЕК
AIX-тегі бағалы қағаздарды депозитарлық қолхаттардан акцияларға айырбастау Мәміле сомасының 0,1%, 1 ГДР / АДР үшін кемінде 20 АЕК + 23 теңге
Халықаралық нарықта бағалы қағаздарды есепке алу және сақтау (бағалы қағаздардың ағымдағы құнының жылдық % - жергілікті және жаһандық кастодианның тарифі) 0,07%
AIX депозитарийінде бағалы қағаздарды есепке алу және сақтау AIX депозитарийінің тарифтеріне сәйкес
"Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ-да бағалы қағаздарды есепке алу және сақтау "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ тарифтеріне сәйкес
Брокерлік қызметтер
Операция Қағаз тасымалдаушылар Электрондық тәсілмен *
                                                     
15-тармақта және 16-тармақта көрсетілген мәмілелерді қоспағанда, Қазақстан қор биржасында бағалы қағаздарды сатып алу/сату операциялары 0,03% (тапсырыстан кемінде 5 000 теңге) 0,03% (тапсырыстан кемінде 100 теңге)
AIX-те қаржы құралдарын сатып алу/сату операциялары 0,1% (тапсырыстан кемінде 7 500 теңге)

0,1% (тапсырыстан кемінде 350 теңге)

Тікелей сауда-саттық әдісімен жүргізілген мәміле, сондай-ақ "Листингтік емес бағалы қағаздар" секторында айналысқа жіберілген мемлекеттік емес бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі 0,9%
Бағалы қағаздарды жалғыз сатушымен немесе сатып алушымен сауда-саттық өткізу (биржа тарифін қоса алғанда, арнайы сауда-саттық)  Облигациялардың жиынтық номиналды құнының 0,9% (ең азы 100 АЕК, ең көбі 7 000 АЕК)
егер мамандандырылған сауда-саттық бойынша бірде-бір мәміле жасалмаса (қаржы құралына қарамастан) 70 АЕК
Қазақстан қор биржасының операциялық күнін ұзарту (биржа тарифі)
30 минуттан артық емес 50 АЕК
30 минуттан артық 100 АЕК
Орталық депозитарийдің операциялық регламентінде белгіленген уақыт өткеннен кейін Орталық депозитарий жүйесінде операция жүргізгені үшін қосымша тариф 2 АЕК
Нарықтың басқа қатысушыларының операциялық күнін ұзарту 55 АЕК
Халықаралық нарықта құралдарды сатып алу/сату операциялары (жергілікті және жаһандық кастодиандық тарифтерді қоса алғанда)

Мәміле сомасының 0,155%, келесі нарықтар бойынша операция үшін ең аз:

London Stock Exchange (LSE), New York Stock Exchange (NYSE), National Association of Securities Dealers Automated Quotation (NASDAQ) 7 500 теңге 3 500 теңге
Басқа нарықтар 27 000 теңге
Клиенттің тапсырмасы бойынша ақша қаражатын 15:00-ге дейін есептен шығару (жергілікті кастодиан тарифін қоса алғанда)
ұлттық валюта 3 000 теңге 2 000 теңге
Ресей рублі Мәміле сомасының 0,13%, ең азы 7 500 теңге, ең көбі 25 500 теңге ("Сбербанк" АҚ ЕБ-ға ұлттық валютадағыдай тарифтер бойынша аударымдар)

Мәміле сомасының 0,13%, ең азы 4 500 теңге, ең көбі 22 500 теңге ("Сбербанк" АҚ ЕБ-ға ұлттық валютадағыдай тарифтер бойынша аударымдар)

басқа шетел валютасы Мәміле сомасының 0,13%, ең азы 11 500 теңге, ең көбі 35 500 теңге ("Сбербанк" АҚ ЕБ-ға ұлттық валютадағыдай тарифтер бойынша аударымдар)

Мәміле сомасының 0,13%, ең азы 8 500 теңге, ең көбі 32 500 теңге ("Сбербанк" АҚ ЕБ-ға ұлттық валютадағыдай тарифтер бойынша аударымдар)

15:00-ден кейін клиенттің тапсырмасы бойынша ақшалай қаражатты есептен шығару (жергілікті кастодиан тарифін қоса алғанда)
ұлттық валюта 3 500 теңге
Ресей рублі Мәміле сомасының 0,15%, ең азы 7 500 теңге, ең көбі 25 500 теңге ("Сбербанк" АҚ ЕБ-ға ұлттық валютадағыдай тарифтер бойынша аударымдар)
басқа шетел валютасы Мәміле сомасының 0,2%, ең азы 11 500 теңге, ең көбі 45 500 теңге (ұлттық валютадағы тарифтер бойынша "Сбербанк" АҚ ЕБ аударымдары)  
Шұғыл ақша аударымы үшін қосымша тариф 2 000 теңге
Операции РЕПО (АвтоРЕПО)
Ақша қаражатын тарту Жабу кезіндегі айырмашылықтың 3% (тапсырыстан кемінде 2 АЕК, ең көбі 100 АЕК)
Ақша қаражатын орналастыру Жабу кезіндегі айырмашылықтың 2% (тапсырыстан кемінде 2 АЕК, ең көбі 100 АЕК)
РЕПО мәмілесі бойынша міндеттемелерді орындау мерзімін ұзарту 2 АЕК (әрбір ұзарту үшін)
РЕПО мәмілесін мерзімінен бұрын жабу 1 АЕК
Басқа қызметтер
ЭЦҚ кілтін шығару (қайта шығаруды, ҚЦМР тарифін қоса алғанда) 1 АЕК
Bcctrade сауда платформасын жыл сайын пайдалану 2 АЕК
Дематериализация қызметтері (акцияларды бір дематериализациялау үшін комиссия (яғни бір сертификат үшін)) Қаржы құралының нарықтық құнының 0,15% (ең азы 40 АЕК ең көбі 300 АЕК)
Корпоративтік іс-шараға қатысу 6 АЕК
Ақша қаражатын айырбастауды сүйемелдеу
Ақшалай қаражатты күніне 150 АЕК-тен (қоса алғанда)айырбастау Айырбастау сомасының 0,015%, ең азы 2 АЕК, ең көбі 75 АЕК

Тарифтері

Онлайн оқыту
Тегін онлайн инвестициялық кеңеске тапсырыс беріңіз
Аты-жөні
Телефон