Уведомление

«Настоящим АО «BCC Invest»-дочернняя организация АО «Банк ЦентрКредит» (далее АО «BCC Invest»), уведомляет о том, что согласно Протокола заседания Совета Директоров АО «BCC Invest» от 11.02.2016г. принято решение о заключении крупной сделки путем увеличения суммы заёмных ресурсов у АО «Банк ЦентрКредит» с 4 000 000 000 тенге до 9 500 000 000 тенге (увеличение на 5 500 000 000 тенге) сроком погашения до 27 января 2017 года" и изменении ставок вознаграждения по выдачам в долларах США по займам сроком:
 на 3 месяца в размере 5% годовых;
 на 6 месяцев в размере 6 % годовых;
 на 9 месяцев в размере 6,5 % годовых;
 на 12 месяцев в размере 7 % годовых.
«Қазіргі «ВСС Invest» АҚ – “Банк ЦентрКредит” АҚ еншілес ұйымы» (одан әрі «ВСС Invest» АҚ) 11.02.2016 жылғы «BCC Invest» АҚ Директорлар кеңесі отырысының хаттамасына сәйкес «БанкЦентрКредит» АҚ-дан қаржыландыру сомасын 4 000 000 000 теңгеден 9 500 000 000 теңгеге дейін ұлғайту (5 500 000 000 теңгеге ұлғайту), көлемінде және сыйақы мөлшерін өзгертуі туралы 2017 жылғы 27 қаңтарға дейін өтеу мерзімімен қарыз ресурсынан тарту арқылы ірі келісім жасау туралы шешім қабылданғанын хабарлайды».
Келесі мерзімдегі қарыздар бойынша АҚШ долларымен берілетін сыйлықақы мөлшерлемелерін өзгерту:
 3 айға жылдық 5% көлемінде;
 6 айға жылдық 6 % көлемінде;
 9 айға жылдық 6,5 % көлемінде;
 12 айға жылдық 7 % көлемінде.»
 

Заказать звонок
Оставьте свои контактные данные для обратной связи