АО «BCC Invest» сообщает о заключении крупной сделки

«Настоящим АО «BCC Invest» уведомляет о том, что согласно Протокола заседания Совета Директоров АО «BCC Invest» от 30.04.2015г. принято решение о заключении крупной сделки путем привлечения заёмных ресурсов у АО «Банк ЦентрКредит» в размере 4 000 000 000 тенге сроком погашения до 27 января 2017 года".

«Қазіргі «BCC Invest» АҚ 30.04.2015 жылғы «BCC Invest» АҚ Директорлар кеңесі отырысының хаттамасына сәйкес «БанкЦентрКредит» АҚ-дан 4 000 000 000 теңге көлемінде 2017 жылғы 27 қаңтарға дейін өтеу мерзімімен қарыз ресурсынан тарту арқылы ірі келісім жасау туралы шешім қабылданғанын хабарлайды».

Онлайн обучение
Закажите бесплатную онлайн консультацию по инвестированию
Имя
Телефон