Жүйенің артықшылықтары

 • Бұйрықтарға қол қою және қағаз жеткізгіштерде беру қажеттілігінің болмауы;
 • Әлемнің кез келген нүктесінен қашықтан мәмілелер жасау мүмкіндігі;
 • Халықаралық эмитенттердің бағалы қағаздарын сатып алу/сату мүмкіндігі;
 • Портфель, мәмілелер, ағымдағы позициялар және ақша қаражаттарының қозғалысы туралы ақпарат пен тарихтың болуы;
 • Мәмілелердің орындалуы туралы ақпараттың болуы.

Жүйенің мүмкіндіктеры

 • Инвестициялық портфельдің тұтастай және жекелеген бағалы қағаздар мен пайлар бойынша кірістілігін есептеу;
 • Ақша қаражаттары, бағалы қағаздар және пайлар бойынша қозғалысты қадағалау;
 • KASE және жетекші халықаралық қор биржаларында бағалы қағаздар бойынша баға белгілеулерді қадағалау;
 • KASE-де сатылатын бағалы қағаздарға сұраныс пен ұсыныстың стаканын қарау;
 • Белгілі бір кезеңдегі жеке шоттың жай-күйі туралы үзінді көшірмелерді қарау;
 • Барлық жасалған мәмілелердің күйін қарау;
 • Шоттағы қалдық өзгерген кезде хабарлама алу (Бағалы қағаздар бойынша дивидендтер немесе купондық сыйақы түскен, мәмілелер үшін комиссия ұсталған кезде);
 • Өзге де ақпараттық операцияларды жасау.

ЭЦҚ болған немесе бір реттік парольдерді пайдаланған кезде жүйенің мүмкіндіктері

 • Қазақстандық және халықаралық нарықтарда сатып алу/сату биржалық мәмілелерін жасау;
 • Ақша қаражатын айырбастау бойынша операциялар жасау;
 • РЕПО операцияларын жасау;
 • Бағалы қағаздарды есептен шығару және есепке жатқызу бойынша операциялар жасау;
 • Өз шоттарына және үшінші тұлғалардың шоттарына ақша қаражатын алу;
 • "Ақылға қонымды теңгерім" инвестициялық пай қорының пайларын орналастыру/сату.
Онлайн оқыту
Тегін онлайн инвестициялық кеңеске тапсырыс беріңіз
Аты-жөні
Телефон