Шарттар мен тарифтер

№ р / с Қызмет атауы Тариф***
1 Есепті жылға ақшалай қаражат пен бағалы қағаздардың қозғалысы бойынша есепті (сандық есепке алу) Тегін 
2 240.00 нысаны бойынша қосымшалармен алдын ала декларацияны  3 АЕК
2.1 Мүліктік табысты есептеу* 3 АЕК
2.2 Басқа кірістерді есептеу** 3 АЕК
2.3 Декларацияға декларацияны (салық тіркелімдерін) Тегін 
3 "ҰБТ Қазақстан Республикасынан тыс көздерден алынған кірістер" 240.00 декларациясына №2 қосымшаны толтыру* 10 АЕК

*Тариф салық есептілігінің тиісті жолында көрсетілуге жататын Клиенттің дербес шотында операциялар болған кезде есептеледі.
**Бағалы қағаздар нарығындағы қызметті жүзеге асыру шеңберіндегі өзге кірістер деп, әдетте, егер осы кірістер бұрын төлем көзінен алынбаған болса, эмитент өзінің бағалы қағаздары бойынша алған/Төлеген сыйақылар (купон/дивиденд) түсініледі.
*** Осы Шартты жасасу кезінде есепті жылдан кейінгі жылдың 20 наурызынан кейін тариф екі есе мөлшерде алынады.

Онлайн оқыту
Тегін онлайн инвестициялық кеңеске тапсырыс беріңіз
Аты-жөні
Телефон